školská jedáleň

Počas pobytu v MŠ je deťom poskytovaná desiata, obed a olovrant.

Všetky jedlá sú pripravované na základe platných noriem HACCAP – s uvedením alergénov.

Od 01.09.2022 Stravná jednotka na deň: 2,09 €

  • desiata – 0,38 €
  • obed – 0,90 €
  • olovrant – 0,26 €
  • réžia – 0,55 €

ODHLÁSENIE DIEŤAŤA ZO STRAVY – DEŇ VOPRED.

V PRÍPADE OCHORENIA DIEŤAŤA ODHLÁSENIE: OD 6.30 – 7.00 HOD. RÁNO

ODBER STRAVY DO OBEDÁRA LEN PRVÝ DEŇ OCHORENIA DIEŤAŤA.

Vedúca ŠJ:

Bc. Oľga Chovancová

+421 43/4281 582

e-mail: ms-cam@azet.sk

This will close in 20 seconds