školská jedáleň

Počas pobytu v MŠ je deťom poskytovaná desiata, obed a olovrant.

Všetky jedlá sú pripravované na základe platných noriem HACCAP – s uvedením alergénov.

Stravná jednotka na deň je vo výške: 1,65 eur.

ODHLÁSENIE DIEŤAŤA ZO STRAVY – DEŇ VOPRED.

V PRÍPADE OCHORENIA DIEŤAŤA ODHLÁSENIE: OD 6.30 – 7.00 HOD. RÁNO

ODBER STRAVY DO OBEDÁRA LEN PRVÝ DEŇ OCHORENIA DIEŤAŤA.

Vedúca ŠJ:

Bc. Oľga Chovancová

+421 43/4281 582

e-mail: ms-cam@azet.sk