Trieda A

Učiteľky:

Bc. Radomila Jankovičová

Mgr. Lucia Dávidíková