V prílohe nájdete prihlášku ktorú je potrebné si sťiahnúť a vyplniť. Následne vyplnenú prihlášku zasielajte na e-mail: zvedave.sovicata@gmail.com

  • DRUHÚ ČASŤ NEVYPĹŇAŤ – Druhá časť príhlášky ktorá vyžaduje potvrdenie od lekára bude vyplnená dodatočne po skončení mimoriadnej situácie.