V prílohe nájdete prihlášku, ktorú je potrebné si stiahnuť a vyplniť. Následne vyplnenú prihlášku zasielajte na e-mail: zvedave.sovicata@gmail.com