Režim dňa

Usporiadanie dňa v materskej škole

Pri usporiadaní denných činností sa:

– zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie),

– dodržiavajú zásady zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),

– vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa,

– dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

 

6.00 – 8. 00 – Hry a hrové činnosti

8.00 – 8.15 – Pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 – 9.00 – Hygiena, desiata

9.00 – 9.45 – Edukačné činnosti

10.00 – 11.00 – Pobyt vonku

11.15 – 12.00 – Hygiena, obed

12.00- 14.00 – Odpočinok

14.15 – 14.30 – Hygiena, olovrant

14.30 – 16.30 – Popoludňajšie aktivity

This will close in 20 seconds