Oznamy

OZNAM PRE RODIČOV NOVO PRIJATÝCH DETÍ:

Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné, potvrdenie od pediatra ktoré nesmie byť staršie ako tri dni pred nástupom do materskej školy.

jpg

This will close in 20 seconds