PLÁN  ČINNOSTÍ  A AKTIVÍT

 

September :          

–  adaptačné plány

– diagnostikovanie novoprijatých detí

–  divadelné  predstavenie

– plenárne rodičovské združenie

– Dni mesta 

 

Október  :            

– Oživené plody jesene – súťaž

 –   divadelné predstavenie

–  fotografovanie detí

–  návšteva CVČ

  –   Tekvičková slávnosť

  –   Šarkaniáda

 

November :     

  –   návšteva knižnice

–  príprava Mikuláša

–  Deň materských škôl

  –   Depistáž – logopedická

   –   Depistáž – školská pripravenosť

    –   divadelné predstavenie

 

December :       

   –    Lucia – ľudové zvyky

    –     Mikuláš

– vianočný obed

– divadelné predstavenie

– výchovný koncert v ZUŠ

 –    vianočné  besiedky

 –   pečenie medovníkov

                                                                                                                                                                                                                                      

Január :         

 – divadelné predstavenie

 – sezónna činnosť s deťmi – lyžovanie, sánkovanie

– návšteva mestskej polície

 

 

Február :             

– karneval

–   návšteva ZŠ, ZUŠ

 –   bábkové divadlo

 – Návšteva SNM – Martin

– pochovávanie basy

 

Marec :                 

 –  návšteva knižnice

–   ,,Šibi, ryby“ – tvorivé dielne s rodičmi

 –   vynášanie ,,Moreny“

 –  bábkové divadlo

–  návšteva hvezdárne – Martin

 –   pochovávanie basy

 

Apríl :                  

 –  Tvorivé dielne – predvádzanie zdobenia kraslíc

– návšteva Múzea Slovenskej dediny

– návšteva ZŠ

 –   divadelné predstavenie

 –   Detská olympiáda

 –   Jarný beh mesta

 – Plavecká príprava

  – Zápis do MŠ

 

Máj :                    

 –   Deň matiek – besiedka

– divadelné predstavenie

– návšteva ZUŠ – modelovanie, výchovný koncert

– Deň mlieka 

 –   Škola v prírode

 – Trojboj v Turanoch

 – zápis detí do ZŠ

 

Jún :                     

– MDD

 – SIM – návšteva požiarnikov

– rozlúčka s predškolákmi

– návšteva ZŠ, ŠK

– Športový deň v meste

– Výlet k ukončeniu školského roka

 

 

 

This will close in 20 seconds