Učiteľky:

Mgr. Lucia Dávidíková

Ľubica Soláriková