Trieda B

Učiteľky:

Mgr. Miroslava Kleskeňová

Mgr. Zuzana Gajdošová