Učiteľka:

Zuzana Cyprichová

Bc. Radomila Jankovičová